SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000021 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 22 มีนาคม 2560 27 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000020 งานประกวดราคาคัดเลือกผู้รับเหมาซ่อมมอเตอร์ปี 2017 22 มีนาคม 2560 29 มีนาคม 2560 เวลา 14:00 น.
MHP-000019 งานประกวดราคาบรรจุภัณฑ์จากกระดาษลูกฟูก 16 มีนาคม 2560 24 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000018 งานประกวดราคาพาเลทไม้เพื่อการส่งออก 13 มีนาคม 2560 17 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000017 งานประกวดราคากระดาษฉาก (Corner Bar) 10 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000016 งานประกวดราคา เหล็กพืด (Steel Strapping) 10 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000015 งานประกวดราคาถุงพลาสติก ชนิด HDPE และ LLDPE 09 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000014 งานประกวดราคาแผ่นโฟมโพลีเอทิลีน (PE Foam) 09 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000013 งานประกวดราคาฟิล์มหด (Shrink Film) แบบมีพิมพ์ 3 สี 09 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000012 งานประกวดราคาม้วนพลาสติก (PE Roll) แบบมีพิมพ์ 08 มีนาคม 2560 16 มีนาคม 2560 เวลา 15:00 น.