SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000041 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 23 พฤษภาคม 2560 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000040 ประกวดราคางานจ้างพยาบาลประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 23 พฤษภาคม 2560 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000039 ประกวดราคางานจ้างดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน และดูแลความเป็นระเบียบรอบโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 23 พฤษภาคม 2560 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000038 ประกวดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2560 19 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000037 ประกวดราคางานขายเศษกระดาษ Cellulose fiber non-wood pulp (joss paper) 19 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000036 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 18 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000035 ประกวดราคาซีล (Lip Seal) สำหรับ Slurry Pump 18 พฤษภาคม 2560 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:00 น.
MHP-000034 ประกวดราคาถุงกรองฝุ่น (Filter Bag) ขนาด 153x4500 mm. 18 พฤษภาคม 2560 26 พฤษภาคม 2560 เวลา 16:00 น.
MHP-000033 ประกวดราคางานเทคอนกรีตพื้นที่ WIP หลังอาคาร Injection 750 ตร.ม. (โรงงานมหพันธ์ อ.นาบอน จ.นครศรีธรรมราช) 12 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000032 ประกวดราคางานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและดูแลการจราจร อาคารมหพันธ์ กรุงเทพฯ 08 พฤษภาคม 2560 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:00 น.