SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000131 ประกวดราคางานจ้างกำจัด Hard Waste/Soft Waste (บมจ.เฌอร่า โรงงานนครศรีธรรมราช) 20 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 เวลา 17:00 น.
MHP-000130 ประกวดราคางานจ้างตรวจสอบ ระดับราง Autoclave พร้อมแก้ไข 16 มีนาคม 2561 26 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000129 ประกวดราคางานซ่อมแซมและบำรุงรักษา พาเลท Spacer 15 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000128 ประกวดราคางานสั่งสร้างพาเลทเหล็ก ขนาด W1300 x L2500 x H100 mm 15 มีนาคม 2561 20 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000127 ประกวดราคาอะไหล่กลุ่ม Bearing, Lock Nuts & Washer 12 มีนาคม 2561 16 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000126 ประกวดราคางานก่อสร้างรั้วข้างอาคาร M.19 และ ซ่อมรั้วข้างคลังสินค้า12 โรงงานลพบุรี 23 กุมภาพันธ์ 2561 08 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000125 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 20 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000124 ประกวดราคางานจ้างซ่อมผนังและโครงสร้างห้องเผาไหม้ Boiler 25 ตัน โรงงานลพบุรี 15 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000123 ประกวดราคาวัสดุสิ้นเปลือง (ผ้าปิดจมูก) 13 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000122 ประกวดราคางานโครงการ Global Blueprint and SAP S4/HANA Implementation 10 กุมภาพันธ์ 2561 20 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.