SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000125 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 20 กุมภาพันธ์ 2561 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000124 ประกวดราคางานจ้างซ่อมผนังและโครงสร้างห้องเผาไหม้ Boiler 25 ตัน โรงงานลพบุรี 15 กุมภาพันธ์ 2561 23 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000123 ประกวดราคาวัสดุสิ้นเปลือง (ผ้าปิดจมูก) 13 กุมภาพันธ์ 2561 19 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000122 ประกวดราคางานโครงการ Global Blueprint and SAP S4/HANA Implementation 10 กุมภาพันธ์ 2561 15 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000121 ประกวดราคางานเช่ารถประจำตำแหน่งผู้บริหารและประจำหน่วยงาน 07 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 12:00 น.
MHP-000120 ประกวดราคางานจ้างสร้าง Forming Roll 4m. (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 05 กุมภาพันธ์ 2561 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 17:00 น.
MHP-000119 ประกวดราคางานโครงการ Data Center on Cloud 01 กุมภาพันธ์ 2561 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000118 ประกวดราคางานโครงการ Digital Network & Security Improvement 01 กุมภาพันธ์ 2561 15 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000117 ประกวดราคาค่า License Microsoft Office 365 ประจำปี 2018 01 กุมภาพันธ์ 2561 09 มีนาคม 2561 เวลา 15:00 น.
MHP-000116 ประกวดราคาเช่าซื้อ Notebook ประจำปี 2018-2020 01 กุมภาพันธ์ 2561 20 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15:00 น.