SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000088 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 20 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000087 ประกวดราคาขายเศษซากเบ็ดเตล็ดและขยะปนเปื้อน 16 พฤศจิกายน 2560 27 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000086 ประกวดราคางานจ้างสร้างและติดตั้งระบบ Primer Spray Booth FL05 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 14 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:00 น.
MHP-000085 ประกวดราคางานจ้างติดตั้ง Condensate Water Pipeline ระบบ Autoclave-2 (บมจ.เฌอร่า โรงงานลพบุรี) 14 พฤศจิกายน 2560 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:00 น.
MHP-000084 ประกวดราคางานรับเหมาผลิตกระเบื้องอุปกรณ์ครอบสี, ผลิตกระเบื้องอุปกรณ์ครอบขาว 14 พฤศจิกายน 2560 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000083 ประกวดราคางานจ้างดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน และดูแลความเป็นระเบียบรอบโรงงานนาบอน 14 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000082 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัย ประจำโรงงานนาบอน 14 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000081 ประกวดราคางานจ้างรถรับ - ส่ง พนักงาน (รถตู้) โรงงานนาบอน 14 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000080 ประกวดราคางานจัดซื้อ PCD Cutter ปี 2017 Lot-3 (โรงงานสาขาลพบุรี) 10 พฤศจิกายน 2560 17 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:00 น.
MHP-000079 ประกวดราคางาน PM Annually Boiler 06 พฤศจิกายน 2560 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15:00 น.