SHERA

PROCUREMENT

เลขที่ประกาศ เรื่อง วันประกาศ วัน-เวลา ปิดรับข้อเสนอ
MHP-000045 ประกวดราคางานต่อเติมหลังคากันสาด อาคารปั้นครอบหลังใหม่โรงงานมหพันธ์ฯ จ.ลพบุรี 26 พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000044 ประกวดราคางานสร้าง Sieve Cylinder ø1000 (โรงงานมหพันธ์ จ.ลพบุรี) 23 พฤษภาคม 2560 09 มิถุนายน 2560 เวลา 15:00 น.
MHP-000043 ประกวดราคางานจ้างรถรับ-ส่ง พนักงาน (รถตู้) โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 23 พฤษภาคม 2560 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000042 ประกวดราคางานจ้างรถรับ-ส่ง พนักงาน (รถบัส) โรงงานพุทธมณฑลสาย 5 23 พฤษภาคม 2560 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000041 ประกวดราคางานจ้างรักษาความปลอดภัยประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 23 พฤษภาคม 2560 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000040 ประกวดราคางานจ้างพยาบาลประจำโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 23 พฤษภาคม 2560 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000039 ประกวดราคางานจ้างดูแลรักษาความสะอาดภายในโรงงาน และดูแลความเป็นระเบียบรอบโรงงานพุทธมณฑลสาย 5 23 พฤษภาคม 2560 15 มิถุนายน 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000038 ประกวดราคางานบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ประจำปี 2560 19 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000037 ประกวดราคางานขายเศษกระดาษ Cellulose fiber non-wood pulp (joss paper) 19 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 17:00 น.
MHP-000036 ประกวดราคาถ่านหิน (Coal: Sub bituminous) เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิง 18 พฤษภาคม 2560 25 พฤษภาคม 2560 เวลา 15:00 น.